top of page
3 logos.png
Modulāru, jaunas paaudzes koksnes skeneru tehnoloģiju izpēte un attīstība

Projekta nosaukums: Modulāru, jaunas paaudzes koksnes skeneru tehnoloģiju izpēte un attīstība 

Projekta numurs: Nr:  5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007

Pētniecības projektā plānots izstrādāt jaunas paaudzes modulāru koksnes skeneru un zāģēšanas optimizācijas skeneru tehnoloģiju kopumu, kas ļautu ražot gan šķērsvirziena, gan garenvirziena skenerus un optimizācijas sistēmas, kas ļautu atpazīt paplašinātu koksnes artefaktu un defektu daudzumu, uzlabotu precizitāti un spētu optimizēt četru plakņu griešanas stratēģijas. Skeneriem paredzēta gan šķērsvirziena, gan garenvirziena skenēšanas iespēja.

Par Kompetences centru

Finansējuma saņēmējs: SIA "Meža nozares kompetences centrs"

Sadarbības iestāde- CFLA; līgums Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007

Meža nozares kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:
• Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība.
• Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas.

MNKC mērķis ir atbalstīt vismaz 9 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi palielinot privātos pētniecības un attīstības izdevumus, izmantojot mērķtiecīgus valsts ieguldījumus, kas veicina jaunu produktu un tehnoloģiju attīstību, kā arī zināšanu nodošanu ekonomikā.
MNKC izvēlētā Viedās Specializācijas apakšjoma ir zināšanu ietilpīga bioekonomika – inovatīvi risinājumi mežsaimniecībā un kokapstrādē.

Investīciju projekta identifikācijas Nr.: 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007
Atveseļošanas fonda projekta investīciju apjoms: 3 125 000 EUR
Programmas darbības laiks: līdz 30.06.2026

01/02/23

30/04/23

Progresa ziņojums 1.SP

Projekta starpposma ietvaros izstrādātas sekojošas tehnoloģijas:

  1.  Vienots sensoru interfeiss, kas ļauj Zippy Vision ātri adaptēt un ieviest jaunas vizuālo, 3D un citu sensoru tehnoloģijas, gan līnijas skenēšanas, gan laukuma vizuālās un ģeometriskās informācijas iegūšanai.

  2. Šķērsvirziena skenēšanas moduļi, 4 pusējai materiāla šķirošanai, vizuālai stiprības noteikšanai vai/un materiāla garināšanai

  3. Četrpusējs garenvirziena skenēšanas modulis dažāda izmēra brusu skenēšanai  gan vizuāli, gan ģeometriskai informācijai ar automātisku izmēru adaptāciju

bottom of page