top of page
3D lāzera profilēšanas iekārtu punktu mākoņa stabilizēšanas un virsmas defektu atpazīšanas realizēšana, izmantojot augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģijas

Pētniecības projekta nosaukums: 3D lāzera profilēšanas iekārtu punktu mākoņa stabilizēšanas un virsmas defektu atpazīšanas realizēšana, izmantojot augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģijas

Zippy Vision pētniecības projektā plānots attīstīt 3D punktu iegūšanas un mērījumu stabilizācijas metodes, izmantojot, augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģijas, ātrai detaļu virsmu defektu atpazīšanai garenvirzienā apstrādātām detaļām. Pētniecības laikā paredzēts attīstīt ne tikai pašus skaitļošanas algoritmus, bet arī diagnostikai un šādas sistēmas kalibrēšanai un uzturēšanai nepieciešamo tehnoloģiju kopu.

 

Par Kompetences centru

Finansējuma saņēmējs: SIA "MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS"

Sadarbības iestāde: CFLA līgums Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006

Mašīnbūves kompetences centrs aptver trīs zinātniskos virzienus:

  • Automatizētu inženiersistēmu ražošanas tehnoloģijas.

  • Materiālu ražošanas tehnoloģijas.

  • Transporta tehnoloģijas.


Mašīnbūves kompetences centra projekta mērķis ir komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, īstenojot pētniecības projektus, kas attīsta jaunus produktus un tehnoloģijas un ievieš tās ražošanā modernu ražošanas tehnoloģiju un inženiersistēmu apakšjomā mašīnbūves un metālapstrādes nozarē.

Investīciju projekta identifikācijas Nr.: 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006
Atveseļošanas fonda projekta kopējais investīciju apjoms: 3 125 000 EUR
Programmas darbības laiks no 13.09.2022 līdz 30.06.2026

bottom of page