top of page

Tiekamies jau šī gada 30.novembrī Rīgā, Industrijas Tehnoloģiju izstādē Ķīpsalā

20230421_12042072526_tech_industry_2023_logo_download.png
“Zippy Vision strādā kompetenti un uzticami darbinieki, kas iedziļinās katrā niansē un nemitīgi uzlabo izstrādātos risinājumus uzdevuma pilnīgai izpildei."

Edgars Pilders, 

Rūpnīcas “Hapaks” AKuJT daļas vadītājs

23.01.2023 "Zippy Vision" pieteicās Eiropas Savienības atbalstam, lai realizētu pētniecības projektu "Modulāru, jaunas paaudzes koksnes skeneru tehnoloģiju izpēte un attīstība".

Pētniecības projektā plānots izstrādāt jaunas paaudzes modulāru koksnes skeneru un zāģēšanas optimizācijas skeneru tehnoloģiju kopumu.  

05.07.2023, "Zippy Vision" pieteicās Eiropas Savienības atbalstam, lai realizētu pētniecības projektu "3D lāzera profilēšanas iekārtu punktu mākoņa stabilizēšanas un virsmas defektu atpazīšanas realizēšana, izmantojot augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģijas".

Pētniecības projektā plānots attīstīt 3D punktu iegūšanas un mērījumu stabilizācijas metodes, izmantojot, augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģijas, ātrai detaļu virsmu defektu atpazīšanai garenvirzienā apstrādātām detaļām.

Detaļu un elementu izgatavošana mēbelēm ir saistīta ar vairākiem secīgiem procesiem, no kuriem viens ir pašas detaļas izgatavošana no masīvkoka vai līmētiem koka elementiem. Pēc šī procesa garenvirzienā izgatavotās detaļas tiek gruntētas, krāsotas un vai lakotas.

Ņemot vērā, ka daudzos gadījumos izejviela ir dabīga, tai ir raksturīgs salīdzinoši augsts defektu skaits, kurus jālabo pirms tālākas apstrādes. Parasti šādu kontroli veic cilvēks, manuāli. Pētījuma ietvaros ir paredzēts attīstīt un pilnveidot šādām iekārtām nepieciešamās defektu atpazīšanas tehnoloģijas izmantojot 3D lāzera profilēšanas datus un izmantojot HPC tehnoloģijas.

HPC tehnoloģiju izmantošana nepieciešama, lai iegūtu nepieciešamo punktu blīvumu kustības virzienā, precīzai potenciālo defektu atpazīšanai.

Pētniecības laikā paredzēts attīstīt ne tikai pašus skaitļošanas algoritmus, bet arī diagnostikai un šādas sistēmas kalibrēšanai un uzturēšanai nepieciešamo tehnoloģiju kopu.

bottom of page