top of page
LV_EU_ID
EU_Funding2027-Logo-LV

P&A projekti

Zippy Vision ir zināšanu ietilpīgi produkti.  Daļu no tehnoloģijām mēs izstrādājam iekšēji. Plaša pētniecība un attīstība ir būtiska mūsu biznesa sastāvdaļa, lai saviem klientiem izveidotu mūsdienīgus produktus. 
Zemāk ir aprakstītas izvēlētās pētniecības un attīstības aktivitātes, kuras finansē no ES fondu daļēji finansētās Kompetences centra programmas. 

LV_EU_ID
mnkc-logo.png

Zippy Vision piedalās projektā "Meža nozares kompetences centrs"  ar pētniecības projektu nr 14 "Modulāru, jaunas paaudzes koksnes skeneru tehnoloģiju izpēte un attīstība"

Projekta Nr.: Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007

Finansējumu saņēmis SIA "Meža nozares kompetences centrs"

Sadarbība ar: CFLA

LV_EU_ID
MASOC logo.png

Zippy Vision piedalās projektā SIA "MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS"  ar pētniecības projektu  "3D lāzera profilēšanas iekārtu punktu mākoņa stabilizēšanas un virsmas defektu atpazīšanas realizēšana, izmantojot augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģijas."

Projekta Nr.: Nr. Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006

Finansējumu saņēmis SIA "MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS"

Sadarbība ar: CFLA

bottom of page