Pētniecības projekti

Zippy Vision produkti ir ar augstu zināšanu ietilpību, tāpēc būtiska mūsu darbības sastāvdaļa ir pētniecība ar mērķi izstrādāt labākas un efektīvākas tehnoloģijas, kas palīdz uzlabot ražošanas procesus virknē industriju.

Datorredzē un datu zinātnē balstīta kvalitātes kontroles un vadības risinājuma izstrāde pārtikas rūpniecībai​

Zippy Vision piedalās Latvijas Pārtikas nozares Kompetences centra projektā ar pētniecības projektu: Datorredzē un datu zinātnē balstīta kvalitātes kontroles un vadības risinājuma izstrāde pārtikas rūpniecībai​. 

Pētniecības projekta Nr: 1.2.1.1/18/A/002

Finansējuma saņēmējs: SIA “LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRS”

Sadarbības organizācija: CFLA

Tehnoloģijas izstrāde farmaceitiskās vizuālās inspekcijas procesa Data Integrity prasību nodrošināšanai​

Zippy Vision piedalās Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centra projektā Nr.14: "Tehnoloģijas izstrāde farmaceitiskās vizuālās inspekcijas procesa Data Integrity prasību nodrošināšanai​. 

Pētniecības projekta Nr: 1.2.1.1/18/A/005, līguma Nr.  1.2.1.1/18/A/005

Finansējuma saņēmējs: SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs”

Sadarbības organizācija: CFLA

Adrese:

Reģ.Nr:

PVN Nr:

Banka:

Konta Nr:

Zippy Vision SIA

Antonijas iela 5

Rīga, LV-1010

Latvija

Epasts:

Tālrunis:

LV40203079694

LV40203079694

Swedbank Latvia

LV46HABA0551043734840

© 2020 by Zippy Vision. Visas tiesības aizsargātas.