Pētniecības projekti

Zippy Vision produkti ir ar augstu zināšanu ietilpību, tāpēc būtiska mūsu darbības sastāvdaļa ir pētniecība ar mērķi izstrādāt labākas un efektīvākas tehnoloģijas, kas palīdz uzlabot ražošanas procesus virknē industriju.

LV_EU_ID

Datorredzē un datu zinātnē balstīta kvalitātes kontroles un vadības risinājuma izstrāde pārtikas rūpniecībai​

Zippy Vision piedalās Latvijas Pārtikas nozares Kompetences centra projektā ar pētniecības projektu: Datorredzē un datu zinātnē balstīta kvalitātes kontroles un vadības risinājuma izstrāde pārtikas rūpniecībai​. 

Pētniecības projekta Nr: 1.2.1.1/18/A/002

Finansējuma saņēmējs: SIA “LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRS”

Sadarbības organizācija: CFLA

Tehnoloģijas izstrāde farmaceitiskās vizuālās inspekcijas procesa Data Integrity prasību nodrošināšanai​

Zippy Vision piedalās Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centra projektā Nr.14: "Tehnoloģijas izstrāde farmaceitiskās vizuālās inspekcijas procesa Data Integrity prasību nodrošināšanai​. 

Pētniecības projekta Nr: 1.2.1.1/18/A/005, līguma Nr.  1.2.1.1/18/A/005

Finansējuma saņēmējs: SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs”

Sadarbības organizācija: CFLA

Kopas veidošana un dziļās mācīšanās svaru masīvu sagatavošana”

Projekta mērķis ir komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, īstenojot pētniecības projektus viedās specializācijas apakšjomā modernas ražošanas tehnoloģijas un inženiersistēmas, kas attīsta jaunus produktus un tehnoloģijas un ievieš tās ražošanā minētajā jomā. 
Pētniecības projekta Nr: 1.2.1.1/18/A/008, līguma Nr.  1.2.1.1/18/A/008

Finansējuma saņēmējs: SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS”

Sadarbības organizācija: CFLA