top of page
LV_EU_ID
Tehnoloģijas izstrāde farmaceitiskās vizuālās inspekcijas procesa Data Integrity prasību nodrošināšanai​

Projekta nosaukums: Tehnoloģijas izstrāde farmaceitiskās vizuālās inspekcijas procesa Data Integrity prasību nodrošināšanai​. 

Projekta numurs: Nr: 1.2.1.1/18/A/005

Pētījuma mērķis ir izstrādāt vizuālās inspekcijas tehnoloģiju, kurā tiek novērtēta sterilo zāļu flakonu – šķidro injekciju un liofilizēto pulveru satura un iepakojuma kvalitāte, nosakot mehāniskos piemaisījumus vai flakona kā primārā iepakojuma defektus.

Projekta pamatā ir paplašināta dziļo neironu tīklu tehnoloģiju izmantošana datorredzes un ražošanas vadības risinājuma klasifikācijas un inspekcijas vajadzībām, kombinācijā ar līnijkameru (line scan) tehnoloģiju izmantošanu nepārtrauktos ražošanas procesos.

Par Kompetences centru

Finansējuma saņēmējs: SIA “FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS”

Sadarbības iestāde- CFLA; līgums Nr. 1.2.1.1/18/A/005 noslēgts 29.04.2019.

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

  • Farmācija, oriģinālzāles un ģenēriskās zāles;

  • Dabas vielu zāles, uztura bagātinātāji, funkcionālā kosmētika.

Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 11 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādejādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekts tiek īstenots Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas”.

Kompetences centra darbības rezultātā tiks atbalstīti vismaz 11 pētniecības projektus, vismaz 6 komersantus, kas turpmāk ieviesīs ražošanā jaunus produktus vai tehnoloģijas.

Projekta kopējās pētījumu izmaksas ir 11 759 808.73 EUR, plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) atbalsta apjoms – 4 708 111.50 EUR.

Projektu plānots īstenot līdz 2021.gada 31.decembrim

This is placeholder text. To connect this element to content from your collection, select the element and click Connect to Data.

Item Title

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go-to font for titles, paragraphs & more.

This is placeholder text. To connect this element to content from your collection, select the element and click Connect to Data.

Item Title

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go-to font for titles, paragraphs & more.

This is placeholder text. To connect this element to content from your collection, select the element and click Connect to Data.

Item Title

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go-to font for titles, paragraphs & more.

bottom of page