top of page
LV_EU_ID
Kokmateriālu kompleksas skenēšanas sistēmas izstrāde, artefaktu datu kopas veidošana un dziļās mācīšanās svaru masīvu sagatavošana

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. mērķa atbalsta mērķis “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz  projektu īsteno 2022. gada 3. jūnija Nr.1/12.1.8.1. A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ZIPPY VISION sadarbībā ar SIA "PCC" 2021. gada 1.martā uzsāk pētniecības projektu Nr. 1.9 “Kokmateriālu kompleksas skenēšanas sistēmas izstrāde, artefaktu datu kopas veidošana un dziļās mācīšanās svaru masīvu sagatavošana” īstenošana.

Projekta mērķis ir attīstītās tehnoloģijas, kas ļauj apvienot redzamā, infrasarkanajā (tuvējie apgabali) redzamo informāciju ar nolūku identificēt defektus un artefaktus kokmateriālā tālākas apstrādes plānošanai un vadīšanai. Pielietojot šo tehnoloģiju, SIA ZIPPY VISION mērķis ir šī projekta ietvaros izveidot skenera prototipu, izstrādātas tehnoloģijas vizuāli redzamu un vizuāli neredzamu defektu un koksnes artefaktu identifikācijas garenvirziena skenēšanas sistēmā, iegūt pietiekamas paraugu datu kopas populārākajām Latvijā izplatītajām zāģmateriālu šķirnēm un, izmantojot paraugu datu kopas, iegūt. dziļās mācīšanās svaru masīvus pielietošanai reālā industrijā.

 

Pētījumu plānots realizēt līdz 2022.gada 31.maijam.

Tā kopējās izmaksas plānotas EUR 192 050 tai skaitā EUR 131 240 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums

bottom of page