top of page
LV_EU_ID
Kokmateriālu kompleksas skenēšanas sistēmas izstrāde, artefaktu datu kopas veidošana un dziļās mācīšanās svaru masīvu sagatavošana

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz  2022.gada 30.jūnijam īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ZIPPY VISION sadarbībā ar SIA "PCC" 2021. gada 1.martā uzsāk pētniecības projekta Nr. 1.9 “Kokmateriālu kompleksas skenēšanas sistēmas izstrāde, artefaktu datu kopas veidošana un dziļās mācīšanās svaru masīvu sagatavošana” īstenošanu.

Projekta mērķis ir attīstīt tehnoloģijas, kas ļauj apvienot redzamā, infrasarkanajā (tuvējie apgabali) redzamo informāciju ar nolūku identificēt defektus un artefaktus kokmateriālā tālākas apstrādes plānošanai un vadīšanai. Pielietojot šo tehnoloģiju, SIA ZIPPY VISION mērķis ir šī projekta ietvaros izveidot skenera prototipu, izstrādāt tehnoloģijas vizuāli redzamu un vizuāli neredzamu defektu un koksnes artefaktu identifikācijai garenvirziena skenēšanas sistēmā, iegūt pietiekamas paraugu datu kopas populārākajām Latvijā apstrādātajām zāģmateriālu šķirnēm un, izmantojot paraugu datu kopas, iegūt dziļās mācīšanās svaru masīvus pielietošanai reālā industrijā.

 

Pētījumu plānots realizēt līdz 2022.gada 31.maijam.

Tā kopējās izmaksas plānotas EUR 192 050 tai skaitā EUR 131 240 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums

bottom of page